Co to je pH a ORP ?

Živá voda (ale i strava a životní styl) obnovuje pH v našem těle
 • Živá voda dokáže neutralizovat v těle kyselost způsobenou jednak znečištěným ovzduším, stresem, špatnými stravovacími návyky tak přílišnou konzumací balených vod.
 • Vyšší pH v těle snižuje potřebu tuku a cholesterolu, který slouží k ochraně organismu před škodlivými kyselinami.
 • Alkalická živá voda má záporný náboj a působí jako antioxidant. Antioxidanty snižují poškození buněk a molekuly DNA způsobené volnými radikály.

Měření pH kapaliny určuje, zda je kapalina kyselá nebo zásaditá, na škále pH, která sahá od hodnoty 0 na straně kyselé po hodnotu 14 na straně zásadité. Při pH 7 se ve vodě koncentrace iontů H+ a OH- rovnají. Látky s hodnotou pH nižší než 7 jsou kyselé, protože obsahují vyšší koncentraci iontů H+. Látky s hodnotou pH vyšší než 7 jsou zásadité (alkalické), protože obsahují vyšší koncentraci iontů OH- než iontů H+. Měřítko pH je logaritmické, takže jednotková změna v hodnotě pH znamená desetinásobnou změnu koncentrace vodíkových iontů.

Jednoduchá chemická reakce: pH = 1/log[H+] = -Iog[H+]

 • pH 6 je desetkrát kyselejší než pH 7, pH 5 je stokrát kyselejší než pH 7.
 • Čistá (neutrální) voda má pH přibližně 7.
 • Pokud se ve vodě rozpustí nějaká kyselina nebo zásada, je hodnota pH vyšší nebo nižší než 7.
 • Silně kyselý roztok, například kyselina chlorovodíková, má pH 0.
 • Silně alkalický roztok, například hydroxid sodný (louh), má pH 14.
 • Naměřené hodnoty pH se tedy pohybují v rozmezí 0 až 14.

Většina vnitřních živých látek (kromě buněčných jader) má pH přibližně 6,8. Krevní plazma a ostatní tekutiny obklopující buňky v těle mají pH v rozmezí 7,2 až 7,45.

Má-li krev hodnotu pH 6,9, může nastat koma a smrt.

pH slin lidí trpících rakovinou je asi 4,5 – 5,7. Proto je tak důležité, aby měly všechny tělesné systémy vyvážené pH.

Kvůli špatným stravovacím návykům a stresu tělo zpomaluje zažívání, mění teplotu, vyplavuje z kostí vápník či potlačuje funkci slinivky, aby zachovalo odpovídající zásoby alkalických látek a bylo schopno vyrovnávat příval kyselin do organismu.

Naše tělo má však také speciální mechanismus, který udržuje v těle vyvážené pH. Tento mechanismus váže a odstraňuje ionty tak, aby stabilizoval pH v těle.

Ztráta rovnováhy pH v těle může způsobovat nemoci, které často označujeme jako špatná látková výměna či špatný metabolismus.

Z výše uvedeného vyplývá, že je pro náš každodenní život velmi podstatný dostatečný přísun alkalické živé vody, alkalických potravin a zdravý život s pochopením základních principů acidobazické rovnováhy.

Fráze „pH těla“ se odkazuje na pH vodního roztoku uvnitř tělních buněk. Fráze „zdravé pH těla“ znamená, že průměrné pH uvnitř buněk v těle se pohybuje okolo hodnoty 7,0.

Pokud je pH příliš nízké (nižší než 6,7), říká se takovému stavu tzv. acidóza.

Nepříjemné pocity a příliš nízké pH pod 6,7 způsobuje únavu a podrážděnost.

Nízké pH je zcela běžné v zemích s vysokou konzumací masa a slazených nápojů.

Pokud je pH příliš vysoké (dlouhodobě vyšší než 7,5), říká se takovému stavu tzv. alkalóza.

Hyperaktivita, nepozornost a pocit neklidu při pH vysoko nad 7,5 jsou často mylně zaměňovány za potravinové alergie, syndromy poruch soustředění, úzkosti...

K alkalóze může dojít, pokud příjem chloridů (např. chlorid sodný - sůl) je nízký a naopak příjem alkalických minerálních doplňků je příliš vysoký. To je ovšem spíše vyjímečný stav.

Jak si můžeme sami zjistit vlastní pH našeho těla?

 • měření pH moči po celý den je spolehlivým ukazatelem našeho zdraví a je komplexním výsledkem našeho příjmu potravy, pití, léků atd. z celého včerejšího dne.
 • pH slin je časově ještě přesnější, ukáže Vám zpětně zhruba 30-60 minut Vašich předchozích aktivit.

V našem těle probíhá spousta procesů, které zabezpečují, aby naše tělo zůstalo v neustále měnícím se prostředí našeho organismu v rovnováze (homeostáza). Soubor těchto procesů se nazývá acidobazická rovnováha. Jak již z názvu vyplývá, jedná se o rovnováhu kyselých a zásaditých látek v našem organismu. Nejčastější poruchou této rovnováhy je právě překyselení organismu.

Tělo má mnoho způsobů, jak udržet pH krve konstantní, pohybující se okolo hodnoty 7,35 (tzv. fyziologické pH). Tyto způsoby organismus nevyužívá, dokud jsme zdraví. Jsou aktivovány obvykle pouze v průběhu nemoci. Jednou z metod, které tělo používá ke zvýšení pH, je odstraňování vápníku a hořčíku z kostí. Dlouhodobé využívání tohoto způsobu vyrovnání pH krve ovšem vede k dalším nemocem.

V ČR jsou v prodeji některé kvalitní ionizátory např. Aquarion a Miracle MAX i když je mezi nimi více rozdílů, zejména ve filtraci, kde Aquariom používá patentovaný filtr Biostone 0,01 mikronů a Miracle jednodušší filtr PJ-600, ale i jiné rozdíly. Na trhu v ČR jsou i jiné ionizátory s filtrem značky Biostone.

Struktura a vlastnosti vody

ionizovaná živá voda

 • Je bohatá na minerály, které dědí podle polarity náboje.
 • Molekuly vody mají vyšší prostupnost, organismus je dokáže lépe vstřebat.
 • Vyrovnává kyselost organismu získanou běžným stravováním.
 • Uvolňuje dostatek elektronů, které v organismu odbourávají nebezpečné volné radikály.
 • Produkuje hydroxylovou skupinu OH- a kationty vápníku Ca+, které vyvažují nadbytečné ionty OH- ve vodě.
 • Přispívá k rovnováze našich překyselených organismů.

Voda a naše tělo

Lidské tělo je složeno z více jak 70% z vody

Přibližně 70 % tělesných tekutin v našem organismu tvoří voda. Voda je důležitým prvkem pro zachování zdravíčlověka.

Proto potřebujeme pít jen tu nejkvalitnější vodu!

Naše tělo disponuje přirozenými mechanismy k odbourávání kyselin, jejich možnosti jsou však omezené.

Dokáže si poradit s přirozenými kyselinami, které produkuje náš organismus při vydávání energie a během regenerace buněk.

Přílišná kyselost způsobená špatným stravováním však vyvolává latentní či chronické překyselení organismu.

Tělní pH (zásadité či kyselé neboli acidobazická rovnováha) hraje důležitou roli při zachovávání zdraví a boji s nemocemi.

Co to je ORP?

 

Jak nám ORP pomáhá zpomalovat stárnutí?

Vysoké záporné hodnoty ORP fungují jako silný antioxidant.

Oxidačně redukční potenciál (ORP), je měření (v mV), které charakterizuje přítomnost oxidačních nebo redukčních látek v kapalině.

Kladná hodnota znamená, že kapalina je oxidační, čímvyšší, tím více oxidační.

Totéž platí pro opačnou škálu, čím nižší, čím víceredukční.

Na konci 18. století se začalo používat slovo "oxidace", které znamená "spojit s kyslíkem."

Ukázky oxidace pozorujeme denně v našich životech.

Vyskytují se v různých rychlostech. Když vidíme rezivění železa, nebo hnědnutí plátku jablka, jsou to pěknépříklady relativně pomalé oxidace. Když se díváme doohně, jsme svědky rychlé oxidace. Dnes víme, že oxidacezahrnuje výměnu elektronů mezi dvěma atomy. Atom, který při tomto procesu ztratí elektron je "zoxidovaný." Ten atom, který elektron navíc získá, je "zredukovaný".

Víme také, že hmotu je možné transformovat, nikoliv zničit. Můžeme změnit její strukturu, můžeme zvýšit nebo snížit množství energie, které obsahuje, ale nemůžeme nikdy úplně zničit základní stavební bloky.

Chemické látky jako chlor, brom, ozon jsou oxidační činidla. Jejich schopnost oxidovat - "ukrást" elektrony z jiné látky - to z nich dělá dobré dezinfekátory vody, protože díky změně chemického složení nechtěných mikroorganismů je zabíjí. Dále se "spálí", takže zbydou jen relativně neškodné chemikálie jako vedlejší produkt.

Samozřejmě, že v procesu oxidace jsou všechna tato oxidační činidla, které ztrácejí schopnost oxidovat dále. Mohou se kombinovat s jinými látkami ve vodě nebo se jejich elektrický náboj může být jednoduše vyčerpán.

A kdy se jejich elektrický náboj vyčerpá? To nám prozradí právě potenciál.

Potenciál je slovo, které označuje schopnost než akci. Slyšíme to pořád ve sportu. ("Tento nováček má velký potenciál" - ještě nic nedokázal, ale víme, že má schopnost něčeho dosáhnout)

Potenciální energie je energie, která je uložena a připravena k uvedení do produkce. Vlastně to ani není produkce, ale víme, že energie je tam, jestli a kdy ji potřebujeme. Další slovo pro potenciální může být tlak. Nafoukněme balónek, a uvnitř něj budeme mít tlak vzduchu. Dokud budeme mít balónek pevně uzavřený, tlak zůstává potenciální energií. Uvolněme konec, a vzduch se vypustí, měnící se z potenciální (možné) energie na kinetickou (pohybovou) energii.

Z hlediska elektrické energie se potenciální energie měří ve voltech. Aktuální energie (proud) se měří v ampérech. Přípojíme-li voltmetr k baterii, hodnoty, které přečteme budou rozdílem v elektrickém tlaku - potenciálu - mezi těmito dvěma póly. Tento tlak představuje přebytek elektronů přítomných na jednom pólu baterie (způsobené mimochodem chemickou reakcí uvnitř baterie) připravené k toku k opačnému pólu.

Když používáme termín potenciál v popisu ORP, vlastně mluvíme o elektrickém potenciálu a napětí. Dostáváme velmi malé napětí, které se vytvoří ve vodě za přítomnosti oxidačního a redukčního činidla. Toto napětí nám sdělí údaje o schopnosti oxidačního činidla ve vodě.

 

Jak nám ORP pomáhá zpomalovat stárnutí?

Vysoké záporné hodnoty ORP fungují jako silný antioxidant.

Oxidačně redukční potenciál (ORP), je měření (v mV), které charakterizuje přítomnost oxidačních nebo redukčních látek v kapalině.

Kladná hodnota znamená, že kapalina je oxidační, čímvyšší, tím více oxidační.

Totéž platí pro opačnou škálu, čím nižší, čím víceredukční.

Na konci 18. století se začalo používat slovo "oxidace", které znamená "spojit s kyslíkem."

Ukázky oxidace pozorujeme denně v našich životech.

Vyskytují se v různých rychlostech. Když vidíme rezivění železa, nebo hnědnutí plátku jablka, jsou to pěknépříklady relativně pomalé oxidace. Když se díváme doohně, jsme svědky rychlé oxidace. Dnes víme, že oxidace zahrnuje výměnu elektronů mezi dvěma atomy. Atom, který při tomto procesu ztratí elektron je "zoxidovaný." Ten atom, který elektron navíc získá, je "zredukovaný".

 

 

V níže uvedeném přehledu jsou nabídnuty hotové preparáty k odkyselení a doplnění minerálů v těle, které jsou v současnosti volně k prodeji v lékárnách a drogeriích (v Německu ...), ale tělu je nejblíže voda s potřebnými minerály a tak odkyselení cestou vody je přirozenější.

Acidovert - tablety
Alkala N - prášek
Basica Pulver, Basica Sport - prášek
Basofer N - dražé nebo granule
Basofer Forte N - tablety
Bullrich Salz - tablety nebo prášek
Bullrich Vital - tablety
Entsauerungssalz podle Dr. Bossera - sůl
Flugge Basenmischung - tablety nebo prášek
Gelum Tropfen - kapky
Kaiser Natron - tablety nebo prášek
Metz Aktiv Kalk - prášek
Neukonigsforder Mineraltabletten - tablety
Nimbasit - tablety nebo prášek
Orthomol - Praparateserie
Ottingers Blutsalzkur - prášek
Ovocalcin, Ovocalcin N Forte - draže
Presselin Osmo - prášek
Rebasit - prášek
Ventracid N - dražé

Také čaj Royal Plus, Immuvit CH 23, vitalionizátor, olejová kůra, spirulina, šťáva ze zeleného ječmene, výhonky alfalfy, pšeničné klíčky, květný pyl, přeslička rolní.


Poznámka: Jen pro názornost výše uvádíme často používané prostředky k odkyselení a remineralizaci, není to návod na jejich používání...V ČR jsou také některé v prodeji v našich lékárnách. Přírodní prostředky a zejména vhodná strava jsou pro prevenci našeho zdraví však vhodnější včetně kvalitní vody. Použití vody k odkyselení i léčení je pro tělo nejpřijatelnější, jak patrno z lidského složení těla (až 70% je voda).Také se používá výjimečně kombinace lžičky jedlé sody, lžičky citronu a lžičky třtinové melasy , které se rozpustí do vody a užýívají dle potřeby k odkyselení. Bezpečnější jsou zeleninové šťávy, které nejen odkyselují, ale poskytují tělu mnohé živiny nutné k regeneraci těla (buněk) ADMIN


Ajurvédská medicína připomíná, že v době od 10 do 14 hodin a po 22. hodině by se neměl užívat žádný prostředek k odkyselování.


"Omlazovací" koupel

Další velkou pomocí při čištění těla jsou zásadité koupele s hodnotou pH kolem 8,5, kterou velmi snadno docílíte několika polévkovými lžicemi natronu (sody bikar.).
Velkou roli přitom hraje doba trvání koupele, neboť zásady začínají působit teprve po hodině. Proto byste se měli koupat alespoň 2 až 3 hodiny, přitom během hlavní fáze "očisty" klidně 2x až 3x týdně. Ale i později, po skončení kúry, představují tyto koupele pro naše tělo velký přínos.
Při těchto déletrvajících koupelích by voda neměla být příliš horká, stačí 35 až 38°C, jinak by se krevní oběh zbytečně přetěžoval. Chcete-li účinek koupele zvýšit, můžete do vody přidat zásaditou směs
(recept - Natrium phosphoricum 10,0
- Kalium bicarbonicum 10,0
- Calcium carbonicum 100,0
- Natrium bicarbonicum 80,0
- Magnesium carbonicum 50,0)

Tak dosáhnete toho, že se organismus bude odkyselovat a zároveň si doplní i minerální látky.

Také zásadité klystýry zintenzivní pročištění těla. K přípravě každého použijte 3g jedlé sody a nechte jej působit tak dlouho, jak vydržíte. Výhodou tohot postupu je vedle velice intenzivního odstranění odpadních látek také hojení střev. Prospěšná je rovněž návštěva sauny, pokud ovšem dostatečně pijete a tělu doplníte dostatek zásaditých látek.

Při kritickém stavu těla způsobeném překyselením organizmu, jako např. infarkt nebo mozková příhoda - bolest na prsou, pocit na omdlení nebo snížená pohyblivost,
můžete vypít takové množství vody, aby se v něm důkladně rozpustilo 8 až 10 g sody. Roztok působí nejrychleji, když se vypije na lačný žaludek a voda má tělesnou teplotu. Uvedené vysoké dávkování je velmi důležité. Tělo potřebuje silný přísun zásad, aby se co nejrychleji zamezilo hrozící "sraženině" červených krvinek.
Samozřejmě je třeba vyrozumět lékaře, lze pomoci také tím, že celou plochu postiženého místa budete potírat roztokem natriumbikarbonátu (jedlé sody), aby se do těla dostal také přes kůži. Jednorázové předávkování nemůže uškodit, zato nedostatek by mohl mít smrtelné následky.
Je rozumné ještě tentýž den jednou či dvakrát vypít roztok z asi 5 g natronu, aby se skutečně zajistil dostatek zásaditých látek, které tělo v této situaci nutné potřebuje - přísun zásad totiž přitahuje další kyseliny ze zásobáren a ty musí být samozřejmě také kompenzovány.

Zdroj část.:K.Tepperwein "Pryč s kyselostí"

pozn. Zásadité směsi v lékárnách v ČR nelze koupit, nemají některé látky do směsi potřebné. Admin

 

Článek z RPN č. 1-2/2012 Léčitel Jaroslav Zajíček: Ládujte se s následky co nejmenšími

Pokud se stravujete zdravě, pak nepředstavuje velký problém, jestliže se jednorázově přejíte větším množstvím nezdravého jídla. Vzniklé překyselení tak totiž bývá pouze krátkodobé. Jiná situace zpravidla nastává o Vánocích, kdy se i lidé nejdisciplinovanější řadu dní ládují tak, že nutně dojde k systémovému překyselní organismu. V takovém případě je potřeba tělu s odkyselením pomoci…

Připravuje: Jaroslav Zajíček, foto: archiv

behNeučiníme-li tak, dojde k usazování nezneutralizovaných kyselin v orgánech a tkáních těla – podobně, jako za vesnicí vzniká smetiště, když tam pořád vyvážíte odpad, aniž byste ho odklízeli. V případě lidského těla ovšem nedojde následně ke kontaminaci spodních vod, ale k tomu, že nastřádané kyseliny začnou působit řadu komplikací – od demineralizace, přes zahuštění krevního řečiště, zvýšení tlaku, náběh zánětlivých procesů, těžké zahlenění až po cukrovku, cysty, benigní a maligní nádory…

Nebezpečné hodování

Nyní vidíte, že takové hodování nemusí být právě bezpečná záležitost a může se pěkně vymstít… Však také o vánočních svátcích skončí mnoho lidí se srdeční příhodou na koronární jednotce, cukrovkářům stoupne glykemie, zánětlivé procesy v těle se rozjedou. To zase vede k záchvatům dny, zánětům slepého střeva, ulcerózním kolitidám (neboli zánětům střeva), problémům se žaludkem…

Není hned nutná askeze

Abychom se toho vyvarovali, není hned nutné se chovat jako asketa (i když to nikdy neškodí!). Dá se samozřejmě pochopit, že když se všichni okolo ládují, těžko zůstanu sedět v koutě, na základě Pavlovova reflexu mi budou kapat sliny z úst, a k tomu budu žmoulat mrkev a slavit svátky vánoční… Většina lidí proto nejen povolí, ale spíše rovnou „pustí psa ze řetězu…“ I lidé jindy disciplinovaní teď nabourají obvyklý režim tak, že jim bývá zle i několik dní a zdraví si vybere svou daň. Proto chceme-li debužírovat, musíme přistoupit k systematickým preventivním krokům, abychom škodám z větší části předešli.

spanekKdo se bojí kyseliny…

Zásadně zlepší naše trávení, dodáme-li organismu kyselinu chlorovodíkovou. Umožní to našemu tělu udržet i při přejídání hodnoty pH v přijatelných mezích. (Podrobněji jsme toto téma probrali před rokem v č. 12/2010.)

Kdo se této varianty obává, měl by si včas sehnat tablety Betain HCl, nejlépe s pepsinem, a ty použít v případě konzumace většího množství těžko stravitelného jídla. Opět tím zásadně podpoří trávení a následné překyselení nebude tak velké.

Máte-li rádi zeleninu…

V takovém případě nechte betain betainem a srovnejte se s tím, že budete jíst zeleninu! Znamená to zvýšit přísun především těch druhů, jež mají vysoké pH. Týká se to hlavně čerstvých okurek, ředkviček a ředkví všeho druhu – ty srovnají bez problému i vepřový řízek. Poměrně slušně zásadité jsou ovšem i brambory, a to i vařené. Proto připravíte-li bramborový salát s větším množstvím celeru, rovněž svede zneutralizovat i vepřový řízek.

Kdo je proti kyselině, zelenině i betainu…

Tomu lze poradit, aby se odkyselil systémově! K tomu poslouží hned vícero metod. Chemická odkyselovadla bývají k mání nejčastěji v lékárnách, některá i v drogerii.

Dražší směsi (třeba Tepperwinova či Royal plus) obsahují více zásaditých prvků a jsou tedy výhodnější pro tělo – byť za vyšší cenu. Koupíte je spíše přes internet, v lékárnách jen zřídka. Běžně k dostání v lékárnách je Alkala-N a v některých drogeriích (třeba DM) je také možné zakoupit odkyselovací směs. V případě nouze se pak lze odkyselit i farmaceutickou jedlou sodou, v nouzi nejvyšší i tou na pečení. Sodu ovšem vidím jako skutečně jen okrajový záchranný prostředek, protože je při dlouhodobém používání schopná rozhodit elektrolyty v těle a napáchat jiné škody, než je překyselení.

Je třeba hodinu, dvě počkatmyti

Odkyselení přitom nesmíme provádět brzy po jídle. Výsledek by byl přesně opačný, než potřebujeme! Zneutralizovali bychom tak totiž i ten zbytek přirozených trávicích šťáv v těle. Lepší postup proto je si ráno nejprve změřit pH moči a aspoň hodinu před snídaní vypít adekvátní množství odkyselovače tak, abychom dostali pH na hodnotu 7,5 až 7,8. S touto hodnotou může tělo vydržet nápor kyselinotovorné potravy i celý den. A pokud by se použila druhá dávka odkyselovadla těsně před spaním, dá se vlastně fungovat zcela bez problémů. Je potřeba jen počítat s minimálním odstupem odkyselování od jídla jednu, nebo ještě lépe dvě hodiny!

Škoda, že nejsme tibetští mniši

Ti napomáhají odkyselení organismu mimo jiné i správným dýcháním. V našich končinách ovšem ovládá endogenní dýchání jen málokdo. Zato jedno - až dvouhodinovou procházku ostrou chůzí by po jídle mohl zvládnout leckdo; ta přitom umožní vydýchat jeden i dva stupně pH. V této souvislosti je třeba vzít v úvahu, že stupnice pH je sestavena tak, že pH 5 je 10x kyselejší než pH 6, tedy 100x kyselejší než pH 7 a 1000x než pH 8!

Po procházce stokrát zásaditější

Uvedu zajímavý příklad: Když se při nějaké návštěvě musím naládovat kyselinotvorným jídlem a navrch si dát pivo, klesne mi pH i na 5. Avšak zatímco ostatní připraví organismus na hibernaci a trénují gaučink, já vezmu vycházkového knírače a vyrazím na procházku ostrým tempem. Za hodinu a čtvrt urazím 10 km, 20 km pak za necelé tři hodiny, a přitom intenzivně dýchám. K překvapení ostatních se za ty tři hodiny vracím s ideálním pH 7,5, tedy zhruba stokrát zásaditější, než jsem vyšel!

Odkyseluje rovněž voda

V minulém čísle jsme obšírně rozebrali tématiku pití živé vody s tím, že popsané technologické zařízení je schopno nám dodávat vodu až s pH 11. Pití takové vody pak efektivně eliminuje překyselení našeho organismu.

Je třeba si v té souvislosti uvědomit následující logiku: Člověk, i starý a vysušený, má v sobě zhruba 70 až 80 % vody. Pokud se nad tím zamyslíme a přijmeme pro zjednodušení jako platné číslo 80 %, pak stokilový chlap rovná se 80 litrů vody, zatímco zbylých 20 kilo je ten chlap.

Samozřejmě kvalita života takového člověka se dost liší, zajde-li do dvou extrémů: V první variantě mu koluje tělem tzv. živá voda v kvalitě vody z horské bystřiny. Ve druhé variantě mu tkáněmi probublává voda v kvalitě blízké vodě ze septiku. Každému z toho musí být zřejmé, že v první variantě bude mít energie jako králíček na duracellku, zatímco ve druhém případě bude mít totálně „vybité baterky“.

A uvažujme dále: Mám ve svém těle 80 l mizerné vody s pH 5,5 a do ní naliji každý den 3 litry vysoce kvalitní vody s pH 11. Samozřejmě, že výsledné pH vody v těle se zvýší! Proto čím větší množství kvalitní zásadité, tzv. živé vody budete pít, čím více ji budete používat i na vaření, protože její hodnoty se varem nemění, tím lepší parametry pH v těle se vám podaří udržet i během vánočního debužírování, aniž byste se museli zásadněji omezovat.

PROČ PÍT ČISTOU VODU? ZDE

 

Přehled potravin podle PH :

Zásadotvorné potraviny

Zelenina a šťávy ze zeleniny – např.: okurka rajčata, cukety, mrkev, ředkvičky, kedlubny, pastinák, pórek, špenát, zelí – klasické bílé a červené a čínské, listový salát, ledový a hlávkový salát, lilek, brambory, bílé fazole
Brokolice, celer, cibule a cibulová nať, kapusta, květák,
Paprika (červená a zelená)
Červená řepa
Bambusové výhonky
Pšeničné klíčky
Pampelišky
Bylinkové čaje, fenykl, řasy, řeřicha
Hrášek
Houby
Meloun, rozinky, třešně, broskve, jahody, angrešt, malinky, borůvky, meruňky
Pohanka, kroupy, špalda a její klíčky, amarant,
Med
Avokádo
Obilná káva
Ananas, banány, grapefruit, kiwi, pomeranč
Černý bez,
Datle, fíky (čerstvé i sušené)
Hrušky, jablka, švestky, třešně, višně
Slunečnicová a sezamová semínka
Sójové boby a výrobky ze sóji
Mléko – nesvařené, nízkotučné, plnotučné, smetana ke šlehání
Vaječný žloutek
Neloupaná rýže

Kyselinotvorné potraviny a nápoje

Celozrnná mouka – pšeničná, žitná
Celozrnné chleby
Čerstvé ovocné šťávy
Mléčné výrobky – tvaroh, jogurt, smetana, sýr ovčí, plísňový, tavený, syrovátka
Rýže
maso, uzeniny, ryby, vnitřnosti
chřest, růžičková kapusta
černý čaj, alkohol
limonády
sladkosti a bílý cukr
strava v rychlých občerstveních
bílá mouka
různé druhy ořechů – kokos, lískové oříšky, pistácie, vlašské ořechy, kešu oříšky, lískové oříšky, vlašské ořechy, mandle, kaštany

lněná semínka
těstoviny

Rostlinné a živočišné tuky a oleje s neutrálním PH

Kvalitní olivový a slunečnicový olej,
Olej ze sóji, arašídů a různé další oleje (např. z klíčků, palmový)
Margaríny
Sádlo
Máslo

 

Mohlo by vás zajímat:

Rakovina: chemoterapie nebo Breusseova dieta?

Zásadité potraviny nejsou 100% prevencí před rakovinou. Bezpochyby jsou však značně důležité pro vyvážený organismus.

USA: Mladí a obézní, stále častěji na operačních sálech.