O výživě - video o potravinách

 „Normální je být zdravý..."  VIDEO Potraviny, a.s. CZ                  Nespěchejte do rakve -Tomáš Kašpar - PDF

Když jsem prováděla detoxikaci i na fyzické úrovni, začala jsem přemýšlet o způsobu stravování, jak působí potraviny v našem těle, jak ovlivňují činnost jednotlivých orgánů. Postupně jsem se začala více zajímat o informace z této oblasti, a tak jsem dospěla k léčbě těla na základě syrové stravy.
Syrovou stravu vnímám jako úplný návrat k takové stravě, jakou zde pro nás příroda připravila.
Měli bychom stravu vařit převážně v tom hrnci, jež nám příroda dala a tím je naše tělo. Jeho teplota je nastavena na 37° C a to je přesně ta teplota, kdy žijí enzymy. Díky enzymům vznikl život na Zemi a díky nim žijeme i my. Díky nim můžeme žít ve zdraví. Pokud si tuto enzymatickou banku vyčerpáme tím, že jíme enzymaticky mrtvou stravu (vařenou stravu), připravíme se tím o enzymy, jež mají za úkol naše tělo udržovat ve zdravém stavu po celý náš život.
Pokud přijímáme stravu výživově hodnotnou, enzymatickou, pak imunita našeho těla, jež chrání náš organismus před vnitřními i venkovními vlivy, pracuje správně a to nám umožňuje žít ve zdraví.
Anna
__________________________________________________________________________
Srovnávací anatomie
14.ledna 2011
Lidé jsou nejčastěji označováni za "všežravce". Toto zařazení je založeno na "pozorování", kdy lidé všeobecně jedí pestré množství rostlinné a živočišné stravy. Kultura, zvyklosti a návyky jsou však při posuzování lidských stravovacích praktik matoucí proměnnou. "Pozorování" není tedy nejlepší technikou, kterou bychom měli použít, když se snažíme identifikovat tu pro člověka "nejpřirozenější stravu". Zatímco většina lidí je svým chováním čistě "všežravecká", stále zůstává otázka, zdali jsou lidé anatomicky přizpůsobeni k příjmu živočišné stejně jako i rostlinné stravy...
__________________________________________________________________________
Jak sladili naši předkové?
12.ledna 2011
Především si vyráběli různé sirupy, například z hrušek, jablk, mrkve a řepy. Také připravovali ze švestek povidla bez cukru. Především však sušili velké množství ovoce. Křížaly nebyly ve staré lidové výživě jen pamlskem, ale součástí denního jídla...
__________________________________________________________________________
Cukr je rostlinného původu, proč je špatný?
12.ledna 2011
Každá látka se účastní chemických procesů v těle. Surové potraviny obsahují živiny (vitamíny, minerály atd.), které jsou nezbytné pro vstřebávání té které potraviny. Náš zažívací systém se přizpůsobil na tyto přírodní komponenty a naučil se je efektivně využívat. Tělo potřebuje k trávení cukru vitaminy skupiny B a minerály (chrom, zinek), ale také vlákniny a další živiny, které se vyskytují v cukrové třtině nebo řepě, z nichž je cukr vyráběn...
__________________________________________________________________________
Tuky a jejich význam pro lidský organismus
28. dubna 2010
Když se řekne "bez tuku", obyčejně se tím myslí "zdravé".

Je sice pravda, že se tato asociace v mnohých případech obhájí, v širší perspektivě je ale takové zevšeobecnění nebezpečně plytké. Běžný spotřebitel je denně masírován reklamními slogany, které daly slovu tuk pejorativní charakter. Obsah tuku se stal jakousi stupnicí zdravosti výrobků. Když reklama říká "snížili jsme obsah tuku o 15%..", automaticky to evokuje představu, že propagovaný produkt je v nové generaci o 15% zdravější...
__________________________________________________________________________
Problematika metabolismu mastných kyselin
28. dubna 2010
Dalším problémem, který se mastných kyselin týká, je jejich metabolizace na různé deriváty, které se účastní mnoha důležitých procesů probíhajících v lidském organismu. Hlavní oblastí zájmu odborníků se staly na tomto poli jednoznačně procesy přeměny esenciálních kyselin alpha-linolenové /ALA/ a linoleové /LA/ na jejich metabolické deriváty ovlivňující hormonální, kardiovaskulární a neurologické zdraví...
__________________________________________________________________________
Strava tibeckých mnichů
10. dubna 2010
Podle tradice se prý tibetští mnichové a lamové stravovali velmi prostě. Nebyli přísnými vegetariány, občas jedli i vejce a sýr. Nicméně žádné maso, ryby ani drůbež, z vejce jedli jen žloutek a to syrový. Vzhledem k dnešnímu chovu a krmení slepic, jakož skladování vajec a jejich převozu, bych rozhodně neradil to napodobovat (nebezpečí otravy salmonelami). Ale existuje dost jiných možností, jak si z mnichů brát příklad. Hlavní příčinou jejich pevného zdraví a dlouhého věku byla jednoduchost jídelníčku...
__________________________________________________________________________
Vztahy se dnes rozpadají i kvůli rozdílům ve stravování
10. února 2010
Některé partnerské vztahy končí kvůli hádkám o peníze, jiné kvůli sexu nebo náboženským rozdílům. Sladká romance jednačtyřicetileté americké publicistky Shauny Jamesové ze Seattlu ale skončila kvůli pšenici, píše list The New York Times...
__________________________________________________________________________
Co jsou to probiotika a prebiotika
27. ledna 2010
Často slýcháme, jak jsou pro náš organismus zdravá probiotika. Co to ale vlastně znamená? Probiotikum (pro = příznivý, bios = život) je mikrobiální součást stravy, která má při konzumaci v dostatečném množství příznivé účinky na naše zdraví. Jednoduše řečeno, probiotikem se rozumí zdraví prospěšná bakterie...
__________________________________________________________________________
Sylvester Graham
23. ledna 2010
Přestože dnes už nám jeho jméno připomíná pouze grahamový chléb, Sylvester Graham byl v Americe první poloviny devatenáctého století výjimečně známou osobností. Graham byl povoláním kazatel. Cestoval po celé zemi a kázal - vedle radostné zvěsti evangelia - i vegetariánství, střídmost a o dobrých vlastnostech domácího černého chleba. Věřil, že výživa hraje v lidském zdraví důležitou roli a že by se proto člověk neměl při péči o své zdraví spoléhat jenom na lékaře, ale věnovat pozornost i tomu, čím se živí...
__________________________________________________________________________
Chléb včera
23. ledna 2010
C h l é b lze počítati mezi nejstarší přípravky potravinové zhotovované z mouky obilné. Pokud zprávy sahají, byla již Egypťanům výroba chleba známa. Ovšem že příprava v nejstarších dobách byla jednoduchá. Tak ještě v dobách římských používali k pečení chleba mouky, ve které byly obsaženy veškeré součásti vznikající při drcení zrnek obilných mezi dvěma kameny. Teprve v dobách mnohem pozdějších zdokonalen výrobek tak, že začalo se používati mouky, z níž otruby více či méně byly odstraněny...
__________________________________________________________________________
Chléb dnes
23. ledna 2010
Aneb povídání o tom, že dnešní běžný konzumní chléb z obchodu připomíná spíše kabinet chemie, než potravinu, kterou jedlo lidstvo po tisíciletí...
__________________________________________________________________________
Co je to živá strava?
2. prosince 2009
je pojem označující potravu tepelně ale i chemicky neupravovanou. Vychází z vědeckých poznatků, že jakákoli tepelná úprava a nešetrné průmyslové zpracování ničí výživné hodnoty v potravinách, mění jejich molekulární strukturu a ty se tak stávají méně hodnotnými, často zdraví škodlivými, ne-li přímo toxickými a karcinogenními. Pod pojmem živá strava se ovšem neskrývá nic, co by se ‚ještě hýbalo‘ – mluvíme zde o syrové rostlinné stravě. Patří sem čerstvé ovoce a zelenina, ořechy a semena v podobě co možná nejbližší tomu, jak je příroda vytvořila...
__________________________________________________________________________
Proč si vytváříme "povlak z cholesterolu a z dalších lipidů?
16. října 2009
Játra produkují obrovské množství cholesterolu, což je důležitý lipid, využívaný tělem z mnoha důvodů. Podle definice je lipid jakákoliv skupina tuků nebo tukovitých látek, které nejsou rozpustné ve vodě, nýbrž v rozpouštědlech tuků, například v alkoholu, éteru a chloroformu...
__________________________________________________________________________
Článek Dr. Joela Wallacha "Mrtvým lékaři nelžou"
13. října 2009
Všem, kteří jste se narodili nebo delší čas pobývali na farmě - na vesnici, musím říci, že jste lidé mého typu, řekli bychom - moje krevní skupina. Já se narodil a byl vychován na farmě.. Moji rodiče chovali dobytek na maso. Aby se na chovu dalo vydělat, bylo potřeba vyrábět si i vlastní krmivo. Za tímto účelem jsme pěstovali kukuřici a sojové boby. Jednou týdně přijíždělo na farmu speciální auto se zařízením, které mlelo kukuřici a boby. K tomu jsme potom přidávali odpovídající dávku vitamínů a minerálů, a pak jsme touto směsí krmili dobytek po dobu šesti měsíců, kdy jsme ho následně prodali na jatka. Stále jsem tehdy přemýšlel nad tím, proč dobytek, který je krmený výhradně přírodním krmivem, dostává doplňky výživy - vitamíny a minerály a lidé ne. Když jsem se na to zeptal svého otce, dostal jsem velmi vědeckou odpověď: „ Nekecej a jdi pracovat!“...
__________________________________________________________________________
Jaká strava je nejvhodnější
1. října 2009
V dávných časech, když se lidé živili masem ulovených zvířat, už maso vařili, případně pekli. Je zcela neopodstatněné se domnívat, že organismus člověka byl na masitou a vařenou potravu uzpůsoben. Proč zvířata, která žijí ve svém přirozeném prostředí, nejsou nikdy nemocná? Naproti tomu u civilizovaných národů sotva nalezneme úplně zdravého člověka...
__________________________________________________________________________
Škody způsobené vařením potravy
1. října 2009
Zcela nedávno mi kdosi vítězoslavně oznámil, že v okolí Bernu zemřela čtyřicetiletá žena, která prý žila "o syrové" stravě. Později se však ukázalo, že dotyčná byla vegetariánka. Maso sice nejedla, ale jídlo si vařila. A to je podstatný rozdíl. Jak jsme již uvedli, nejíst maso je první podmínkou správné výživy. Ale to samo o sobě nestačí. Vařením jsou totiž znehodnoceny nejdůležitější složky potravy. V první řadě enzymy...
__________________________________________________________________________
Hlas pro vegetariánství - Zvíře není věc
26. září 2009
Je mnoho knih a vědeckých pojednání o životě zvířat, jejich mimořádných schopnostech, citlivém vnímání okolního světa, jejich emocích, věrnosti vůči jedincům svého druhu, oddanosti k lidem a mnohých jiných obdivuhodných vlastnostech, které z nich učinily tvory neoddělitelné od života nás lidí...
__________________________________________________________________________
Co vlastně enzymy jsou a v čem spočívá jejich význam?
26. září 2009
Co vlastně enzymy jsou a v čem spočívá jejich význam? Enzymy jsou organické látky, které vznikají v rostlinných a živočišných organismech a umožňují rozložení a zužitkování naší přirozené potravy a různé metabolické procesy ve tkáních...
__________________________________________________________________________
Krevní skupiny
Vaše krevní skupina je klíčem, který odemyká dveře k tajemství zdraví, nemoci, dlouhověkosti, tělesné vitality a emoční síly. Vaše krevní skupina určuje vaši náchylnost k chorobám, je vodítkem k tomu, jaké potraviny byste měli jíst a jak byste měli cvičit. Je určujícím faktorem vaší energetické hladiny, účinnosti, s jakou spalujete kalorie, vaší emoční odpovědi na stres a dokonce snad i vaší osobnosti...

Krevní skupina O
Krevní skupina A
Krevní skupina B
Krevní skupina AB   Strava podle krevních skupin
__________________________________________________________________________
Vitamín B 12
24. září 2009
B 12 je největším a nejkomplexnějším vitamínem. Skládá se z iontů kobaltu, proto je také označován jako COBALAMIN. Je syntetizován mikroorganismy. Tento vitamín je nezbytný pro fungovaní methionin syntázy, enzymu závislého na folátech, který syntetizuje aminokyselinu methionin z homocysteinu. Methionin je zásadní při metylačních reakcích v těle, např. při vzniku DNA a RNA. Vitamin B 12 je tedy nepostradatelný, a jeho deficit má vždy vážné následky...
__________________________________________________________________________
Aspartam - E 951
24. září 2009
ASPARTAM je sladidlo, které se vyskytuje v řadě nápojů a více, než 5000 různých potravinářských výrobcích, zvláště v nápojích, označených jako neobsahující cukr. Při jeho zahřátí na 32°C se rozkládá na jedovaté, tělu škodící látky. Doporučujeme věnovat pozornost zejména uměle přislazeným nápojům a potravinám pro diabetiky, zda neobsahují aspartam nebo NutraSweet. Někdy je na potravinách také upozornění, že obsahují fenylanalin...
__________________________________________________________________________
Ricinový obklad - pomocník při detoxikaci?
24. září 2009
Ricinový olej, připravovaný ze semen skočce obecného (Ricunus communis), se užívá k léčení odpradávna a jasnozřivý Edgar Cayce jej často předepisoval na mnoho různých chorob...

Chcete žít 130 let?
22. září 2009
Kurt Tepperwein je autorem knihy Pryč s kyselostí, která vyšla v českém překladu Lady Jiráskové. Autorem je terapeut a léčitel, který vysvětluje, proč je překyselení nebezpečné a co je nezbytné udělat k tomu, abychom znovu obnovili ve svém těle rovnováhu mezi kyselými a zásaditými složkami...
__________________________________________________________________________
Acidobazická rovnováha
15. září 2009
Čím více se strava odklání od přirozenosti, tím více hrozí nastolení nerovnováhy v našem organismu, což má dopad na veškeré funkce. Při překyselení organismu se čerpají zásoby alkalických (zásaditých) rezerv a to následně působí na pokles imunity...
__________________________________________________________________________

etikoterapie.unas.cz
 

Jídlo jako příčina únavy

Jídlo představuje zdroj energie, ale někdy nám může naopak energii brát a způsobovat únavu. Takových pokrmů je v dnešní uspěchané době až příliš mnoho. Možná právě Vy patříte k velké skupině osob, které se často po jídle cítí unavené. A čím více jíte takové pokrmy, tím častěji jste únavě pravděpodobně vystaveni.

Na následujících řádcích uvádíme nejčastější „únavová jídla“, která Vás zbytečně okrádají o energii v průběhu dne, kdy má být Vaše tělo plné síly, vitality a energie:

1. Sladká snídaně – cukr (rafinovaný) a jednoduché sacharidy Vaši energii sice mohou ráno povzbudit, nicméně vzápětí dochází k jejímu opětovnému poklesu. Drastický pokles krevního cukru vede k únavě až malátnosti, což je často doprovázeno zíváním za účelem dodání dalšího kyslíku potřebného ke spálení energie. Vyvarujte se časté konzumace nekvalitních sladkých potravin, jako jsou koblihy, koláče, sladké sušenky apod. Tato sladká jídla, s velmi nízkým nebo žádným obsahem kvalitních živin, obvykle vedou ke snížení produkce potřebných chemických látek v mozku, protože tělo je zaneprázdněno nutností pálit přebytečnou rychlou energii. Současně dochází tedy k únavě, nedostatečné schopnosti koncentrace, zpomalení myšlenkových pochodů a reflexů. Nutričně výživnější snídaní je např. kvalitní žitný chléb s cottage sýrem, ovesná kaše s ovocem a oříšky nebo alespoň rychlé ovocné smoothie s proteinovým práškem a ovesnými vločkami nebo otrubami.

2. Energetické nápoje – tyto „speciální“ drinky mají zpravidla vysoký obsah cukru a kofeinu. Po konzumaci těchto a podobných nápojů dochází jen ke krátkodobému povzbuzení energie, poté krevní cukr opět klesne, z buněk v těle jsou odváděny tekutiny, což vede k žízni a nedostatku síly. Sáhnete-li po dalším takovém nápoji, celý cyklus se opakuje jako začarovaný kruh. Vašemu tělu a zdraví mnohem více prospěje čistá voda než jakýkoliv energetický drink plný syntetických složek, na něž lidský organismus není přizpůsobený.

3. Tučná jídla – důvod je jednoduchý = příliš tuku je velmi složité strávit. Trávicí orgány potřebují i 6-8 hodin k trávení tuků, tudíž pokud tělu nejsou dodány jiné zdroje energie, budete se cítit slabí a unavení. Tučná jídla také přispívají k snížené schopnosti paměti, nehledě na další negativní dopady na zdraví - kardiovaskulární onemocnění, ztučnění jater, diabetes apod.

4. Potraviny s nízkým obsahem železa – železo je jádrem energie a jedním ze stavebních kamenů kalorií. Bez středového jádra energie se budete cítit unaveni. Konzumace kuřecích stehen vám dodá více železa než konzumace kuřecích prsíček. Červené maso obsahuje více železa, ale také cholesterolu. Svému tělu můžete dodat železo i v době svačiny nebo malým snackem – např. dýňovými semínky, sušenými meruňkami, kokosem, kvalitním celozrnným pečivem, zeleninou nebo ovocem s otrubami.

5. Červené víno – sklenička vína je poměrně obvyklým zpestřením večeře. I víno může snížit energii těla, protože má vysoký obsah melatoninu – hormonu způsobujícího únavu. V lidském mozku je hormon melatonin produkován epifýzou (žláza šišinka mozková), přičemž jeho nejvyšší produkce je u kojenců, což je hlavním důvodem, proč tak často spí. Naopak u starších lidí produkce melatoninu činí pouhou 1/6 původního stavu, proto starší osoby často trpí nespavostí. Alkohol raději nepoužívejte jako prostředek či „pilulku“ na spaní. Mnohem zdravější je např. meduňkový čaj s medem.

Dbejte o to, aby Vás jídlo neovládalo během dne a neurčovalo, jakou energií budete vládnout. Jídlo by mělo sloužit vám, ne Vy jemu.

Mikrovlnná trouba - jak jste o ní nejspíš neslyšeli

 VIDEO Potraviny, a.s. CZ