Proč prevence?

 Rakovinu bychom měli léčit v kuchyni - Zázračný len... jiný zdroj zde

"Zdraví lidé mají mnoho snů - ale nemocní mají jen jeden sen - být zdravý" Zdravý životní styl je prevence pro život se šťávou a zdravím...

Rakovina začíná mnohem dřív, než se začne tvořit nádor. Její podstata spočívá v kvalitě mnoha vnějších faktorů, k nimž mimo jiné patří i potraviny. Když se příznaky rakoviny objeví, bývají tyto důležité vnější faktory bohužel stále přehlíženy a nemoc je pokládána za vyléčenou, když se podařilo odstranit příznak operativním či chemoterapeutickým zákrokem. Pouhým odstraněním nádoru však nebyla odstraněna příčina, proč k onemocnění došlo, a tak se choroba na tomtéž nebo na jiném místě objeví znovu s tím, že začne druhé kolo léčení. To však opět nejde po příčině a pouze potlačuje příznaky. Podívejte se na film o Léčbě rakoviny zevnitř  viz. http://dokumentarni.tv/zdravi/lecba-rakoviny-zevnitr-healing-cancer-from-inside-out

Text videa viz: http://zelenepotraviny1.webnode.cz/news/text-k-videu-lecba-rakoviny-zevnitr/

Nad rakovinou lze získat kontrolu jen tehdy, vezmeme-li v potaz širší škálu faktorů. Jedná se např. o kvalitu pacientovy krve, typ potravy, který k této kvalitě přispěl, o schopnost pacienta pracovat s emocemi, o to, zda stres využívá či zneužívá, o to, zda je schopen se uvolnit a spoustu dalších...
Homotoxologie
Nádorové onemocnění představuje konečné stadium procesu vznikajícího při neschopnosti rozpoznat prospěšnost a užitečnost jistých příznaků stavů, které jsme si zvykli označovat jako nemoci.

Jsme-li mladí a zdraví, pak se náš organismus poměrně dobře vyrovnává s určitým nadbytkem potravin, s jednostrannou stravou a s velmi malým, avšak stálým přísunem toxických látek obsažených v průmyslově upravené potravě. Zpočátku je naše tělo schopno beze zbytku vylučovat tyto toxiny a metabolity přirozenou cestou - potem, močí, stolicí, menstruační krví. Pokud ovšem zároveň nesportujeme či alespoň aktivně neodpočíváme, pokud naše hygiena práce s emocemi spočívá v tom, že vše potlačujeme hlouběji do těla, pokud se náš pitný režim rovná dvěma kávám denně, pokud se k ovoci dostaneme v griotce a k zelenině ve svíčkové omáčce, jestliže jíme za chůze, a nebo ještě hůře, při sledování televizních novin, pak již naše těla nejsou schopna přemíru metabolitů a toxinů fyziologicky vyloučit.

Nejdřív se náš organismus brání občasnými průjmy či nechutenstvím, může docházet i ke krátkodobým výsevům kopřivek či jiných kožních onemocnění, k horečkám či naopak k zimnicím. To vše jsou náhradní cesty, k nimž se tělo uchyluje jako k očistným procesům. My však již tyto stavy považujeme za onemocnění a potlačujeme je léky, respektive potlačujeme léky tyto příznaky nerovnováhy. Tím však našemu tělu znemožňujeme použít vlastní přirozené regulační procesy.

Jsou-li takto léčeny drobné potíže a nezmění-li se zároveň strava, pak dochází k tomu, že se v těle začnou tyto nevyloučené odpadní látky hromadit, a to ve formě tukových usazenin a chronických zahlenění. Zahlenění se netýká jenom katarů průdušek - může se projevit ve formě průjmů či obtížných výtoků z pochvy. Po čase pak dochází k vytváření cyst, myomů, ledvinových či žlučníkových kamenů a jiných vážných problémů. V tomto stadiu je organismus stále ještě schopen shromažďovat v určitých oblastech přebytky nadměrného přísunu potravin či toxinů, které mu neustále dodáváme, a tím vlastně zajišťuje to, že jako celek je naše tělo schopno relativně normálně fungovat. Jako součást naší přirozené léčivé síly nás tento proces chrání před celkovým zhroucením. My jsme ovšem zvyklí uvažovat tak, že tato místní onemocnění jsou nebezpečné tělesné pochody, které je nutno za každou cenu likvidovat nebo zastavit. Opět zvnějšku, lékařským zásahem, opět bez podstatné změny stravovacích návyků. Připomíná to člověka, který se po zjištění, že má okolo popelnice stále poházené odpadky, rozhodne situaci vyřešit jednou pro vždy zrušením popelnic.

Pokud přijímáme nadměrné množství potravy, chemikálií a dalších látek, které v těle neplní žádný účel, musí je tělo v případě, že již není schopno je vyloučit, někde shromažďovat, aby mohly probíhat normální životní pochody. Jestliže přerušíme toto hromadění v určitých oblastech (a nádory jsou posledním stadiem tohoto hromadění), pak se nežádoucí látky šíří po celém těle a dochází k celkovému zhroucení životních funkcí vyvolanému otravou - toxemií.

Z tohoto pohledu představuje rakovina závěrečné stadium dlouhého procesu, kterým se tělo pokouší izolovat cizorodé a jedovaté látky nahromaděné během života v nepřirozeném prostředí a konzumací běžné, nepřirozené potravy. Rakovina je tedy posledním drastickým pokusem těla prodloužit si život, byť jen o několik měsíců nebo let.

Nádorové onemocnění tedy není způsobeno a přivoláno nějakým cizím faktorem, ale je prostě produktem našeho vlastního způsobu života včetně myšlení, každodenního chování, životního stylu a stravovacích zvyklostí. Místo abychom při posuzování tohoto zla pokračovali v analýzách buněčné úrovně, měli bychom si uvědomit, že se kvalita našich buněk stále mění, že jsou naše buňky stále znova a znova potravou a energií, která se k nim dostává. Všechny prvky v jádru buňky byly obsaženy původně v pojivové tkáni, tedy v prostoru mimo buňku. Z toho vyplývá, že se buňka může stát nenormální pouze tehdy, jestliže něco není v pořádku v prvcích, které k ní a do ní pronikají. To znamená, že není v pořádku buďto krev, nebo lymfa, nebo energetické vibrace včetně elektromagnetických vln a polí v okolním prostředí.

Buňka jako konečný bod dlouhého řetězu organických procesů je neoddělitelná od svého bezprostředního okolí i od ostatních tělesných funkcí. Proto místo orientace na buňku samu o sobě je nutno změnit kvalitu krve, lymfy a životních podmínek, které vedou ke vzniku nádorového bujení. Místo léčení jednotlivých orgánů bychom měli obrátit pozornost na výživu a další faktory, které na tyto orgány mají vliv a mění jejich charakter. Léčba rakoviny by se měla provádět v kuchyni a v dalších oblastech života, a to dříve, než se vůbec stačí rozvinout.

V našem životě existují záležitosti, které ovlivnit nemůžeme, nebo je můžeme pozměňovat jen částečně. To, co ovšem změnit můžeme, je způsob, jakým jíme a pijeme, a druh potravin a nápojů, které přijímáme. Pokud naše obvyklé potraviny nahradíme produkty správné kvality a žádoucích vlastností a použijeme-li navíc patřičné technologie jejich přípravy, pak si můžeme být jisti, že jsme učinili zásadní krok pro to, aby se nádorové bujení vůbec nezačalo rozvíjet.

Prevence

Jedno úžasné čínské úsloví říká, že “léčit nemoc je jako začít kopat studnu, až když dostaneme žízeň!” Máme k prevenci chorob prapodivný vztah - považujeme za prevenci každoroční prohlídku u lékaře, který nám oznámí, co všechno už se v našich tělech porouchalo. Prevence je předcházení nemoci, nikoli zabránění dalšímu rozvoji nemoci již vzniklé.

Tento článek se zabývá pouze vztahem mezi potravinami a nádorovým onemocněním, takže tedy jen skutečně krátce: nelze beztrestně opomíjet jakýkoli aspekt života. Budete-li se stravovat přesně v souladu s požadavky zdravé výživy určené speciálně pro vás a nebudete zároveň dbát o “zdravou výživu” vaší duše, pak se možná nádorovému onemocnění stejně nevyhnete!

Tabulka: Substance --> orgán
nitrosaminy, uzené a nasolené potraviny, cukr --> žaludek
alkohol, tuk, vysoký přívod energie, cukr --> prsa
nikotin --> plíce
alkohol, cukr dutina ústní, hltan, hrtan, jícen -->játra
aflatoxiny (plísně) --> játra
vysoký příjem tuků a celkové energie, cukr --> tlusté střevo, vaječníky, prostata
bílkoviny, káva, tuk, cukr --> slinivka břišní

Zdravá výživa je základní, bazální stupeň pro udržení plného zdraví, nikoli však jediný.

Základní pravidla:
•V zásadě bychom měli naši výživu orientovat v prvé řadě na produkty té oblasti, v níž jsme vyrostli a v níž žijeme.
•Jestliže se živíme produkty z jiných podnebných pásem, ztrácíme svou přirozenou obranyschopnost proti chorobám vyskytujícím se v naší endemitě.
•Je nutné se při výběru a přípravě každodenní stravy řídit proměnami ročních dob - ten, kdo si ve vytopeném pokoji v zimě pochutnává na zmrzlině, je stejně málo v harmonii se střídáním ročních období jako ten, kdo si v letním vedru opéká na grilu biftek.
•Z toho vyplývá, že při chladném počasí je lepší potravu déle vařit a snížit dávky syrových potravin, a naopak v létě jsou vhodnější krátce tepelně připravované pokrmy a snížené dávky živočišných a těžkých jídel.
Konkrétní údaje
Následující tabulka popisuje, které konkrétní látky mohou vyvolat nádorové onemocnění konkrétních orgánů.
Je sice pravda, že denní chléb se salámem nebo prudce opečený stejk nemohou samy zavinit zvrhnutí tělesných buněk, ovšem téměř 40 % všech případů rakoviny je přímo podmíněno způsobem stravování. Týká se to zejména zhoubných nádorů tlustého střeva, žaludku, prsu, slinivky břišní, vaječníků, prostaty a jater. Kdybychom se však pouze vyhýbali všem shora uvedeným látkám, nebudeme přesto dostatečně chráněni proti rakovině.

Zdá se, že nestačí jen se vystříhat faktorů rakovinné bujení podporujících, ale stejně důležité je s potravou přijímat ochranné látky. Jedná se o bioaktivní substance, jako jsou betakaroten, indoly, glukosinoláty, flavonoidy, fenoly, terpény a balastní látky. Jsou to látky obsažené téměř v každé zelenině nebo ovoci, ale také v obilí a luštěninách, zejména v jejich okrajových částech, tedy ve slupkách a těsně pod nimi. Právě proto je nevymleté obilí, tj. nezbavené slupky, o tolik zdravější.

Pro téměř každé stadium nádorového dění existují speciální látky obsažené v zelenině a ovoci, které mohou tento nebezpečný proces vzniku rakoviny a růst nádoru zpomalit, nebo dokonce zvrátit.

Látky z potravin, které brzdí vývoj rakoviny: 
•vitamíny (v přírodní formě)
•minerály a stopové prvky (v nenasycené formě)
•sekundární rostlinné látky (barviva, aromatické látky, regulátory růstu) 
•balastní látky (nestravitelné, tj. vláknina apod.)
•bakterie mléčného kvašení (lactobacillus casei GG apod.)
Tyto bioaktivní substance mají tři možnosti, jak chránit proti rakovině: 
a) zabraňují vzniku látek vyvolávajících rakovinu
b) přeměňují kancerogeny v neškodné sloučeniny
c) brzdí růst rakovinných buněk

ad a) Např. tvorba nitrosaminů - tato spojení vyvolávající rakovinu vznikají z nitrátu, který se promění v nitrit a nakonec se spojí s bílkovinou v nitrosaminy. Tento pochod může proběhnout jednak v potravinách, např. když se šunka připravená naložením ve slaném láku zapéká se sýrem, nebo také v lidském těle. Sekundární rostlinné látky jako polyfenoly mohou tomuto procesu zabránit. Změní chemickou strukturu nitrátu tak, že není schopen reagovat s bílkovinou. Další látky, které mohou vyvolat rakovinné bujení, jsou žlučové kyseliny. Primární žlučové kyseliny se starají o to, abychom mohli potraviny obsahující tuky lépe strávit. Jakmile však dosáhnou tlustého střeva, přemění je střevní bakterie na škodlivé sekundární žlučové kyseliny. Balastní látky mohou tomuto pochodu zabránit tím, že primární žlučové kyseliny v těle vychytají. Další vlastností vlákniny je to, že ve střevě silně nabobtná a tím zvýší střevní obsah, takže se zředí koncentrace rakovinotvorných látek a znemožní se úplný styk kancerogenu se střevní sliznicí. Kromě toho balastní látky podporují rychlý pochod potravy střevem. Z toho vyplývá, že před rakovinou tlustého střeva nás významně chrání převážně balastní látky.

Balastní látky jsou bohatě obsaženy v obilí, luštěninách, v zelenině a ovoci.

ad b) Většina kancerogenů nepoškozuje buňky okamžitě. Tvoří nejprve prekancerózy, které jsou zpočátku neškodné. Teprve když se tento předstupeň aktivuje, začnou se tvořit nebezpečné látky, které potom mohou vyvolat rakovinné onemocnění. 
Naše tělo vyvinulo četné, výše popsané mechanismy, aby zabránilo zmíněné aktivaci a tím samo sebe chránilo. Těmto mechanismům nesmírně pomáhají sekundární rostlinné látky, jako fenolové kyseliny, indoly, sulfidy, flavonoidy a terpeny. Např. isothiocyanáty ze zelí a jemu podobných zelenin mohou zabránit, aby se z kancerogenních uhlovodíků staly nebezpečné látky. Sulfidy z česneku a cibule se zase starají o to, aby nitrosaminy zůstaly neškodnými sloučeninami. Čínští vědci se domnívají, že účinek česneku a cibule je nejlepší tenkrát, jestliže se konzumují pravidelně v mladém věku.

ad c) Pokud neustále zabraňujeme vlastním očistným mechanismům těla, tak jak bylo v úvodu řečeno, pak může nastat situace, kdy se z prekancerogenu stane kancerogen, ulpí na některé buňce a poškodí její DNA. Ani takovéto poškození nemusí nutně znamenat neodvratně rakovinu. Zaprvé může být tento defekt opraven léčebnými mechanismy těla a za druhé nejprve musí být poškozený gen aktivován, aby se mohl rozmnožovat a vytvořit nádor. Takové poškozené, ale inaktivní buňky mohou v našem těle přetrvávat po desetiletí, aniž způsobí škodu. Teprve když jsou takzvaným promotorem probuzeny k životu, začnou se rozmnožovat a stávají se našemu tělu nebezpečnými.

Takovými promotory jsou např. nechvalně známé volné radikály, dále hormony, tuky a alkohol. Výraznou pomocí proti jejich činnosti jsou sekundární rostlinné látky ze zeleniny, ovoce a obilí. Různé bioaktivní substance s antioxidačním účinkem zase vychytávají volné radikály. Nezastupitelné jsou v tomto kontextu flavonoidy, zejména quercetin, vychytávající volné radikály neobyčejně účinně. Je obsažen zejména v tmavě zelené a sytě žluté zelenině a ovoci.

Fytoestrogeny z luštěnin a obilí, stejně jako indoly ze zelí a jemu podobných zelenin mohou oslabit účinek lidského hormonu estrogenu. Existuje totiž podezření, že určitá forma estrogenu podporuje rakovinu prsu a působí tedy jako promotor.

Karotenoidy ze žlutých a zelených zelenin a phytosteriny z obilí se starají o to, aby se zhoubné buňky nemohly rychle rozšiřovat. Karotenoidy a vitamín A kontrolují růst buněk tím, že tvoří spojovací “kanály”, kterými se mohou dvě buňky na svém rozmnožování “domluvit”. Rakovinné buňky se z této kontrolní stanice vymanily a bují zcela nekontrolovaně. Najdou-li zase pomocí karotenoidů a vitamínu A spojení s buněčným komunikačním systémem, může se růst nádoru udržovat v patřičných mezích.

Že mají kyselé a zkvašené produkty, jako jsou kysané zelí a jogurty, zdraví prospěšné účinky, je známo odpradávna. Moderní výzkum význam těchto kyselých a zkvašených potravin pro naše zdraví potvrdil. Jogurt, kyselé zelí, mixed pickles a zkvašená šťáva z červené řepy pomohly v pokusech na zvířatech účinně bránit růstu nádorů. Ostatní fermentované mléčné výrobky, jako je kyška a kefír, účinné nebyly. Vznik rakoviny tedy spíše ovlivňují určité bakterie (lactobacillus) více než kyselina mléčná. Tyto bakterie jsou výrazně účinné zejména u nádorů v počáteční fázi, v případě již rozvinutého bujení příliš nepomáhají. Evidentně se jedná o aktivaci imunitního systému a touto cestou, tedy již před vznikem nádoru, napadají vznikající nádorové buňky a ničí je. To je ovšem výrazná pomoc v tom, že jsou schopny zabránit aktivaci buňky napadené kancerogenem, a tedy zabránit vzniku rakoviny. Bakterie mléčného kvašení brání zejména rakovině tlustého střeva, tedy rakovině u nás nejrozšířenější. Ovšem nutno podotknout, že tyto účinky má pouze živý jogurt, nikoli jogurt tepelně zpracovaný, trvanlivý.

Závěr

Z řečeného vyplývá, že (málo platné), nejúčinnější je prevence za pomoci zvýšeného denního příjmu obilovin a luštěnin, zeleniny a ovoce, ořechů a semen, aromatických potravinových doplňků, jako je křen, cibule, česnek, kysaných a kvašených výrobků za současného snížení tuků, mléčných výrobků z kravského mléka, rafinovaného cukru, soli, alkoholu, uzenin, plesnivých potravin (včetně sýrů) a masa, zejména nakládaného, grilovaného či zprudka opékaného na malém množství tuku. To vše samozřejmě s přihlédnutím k pravidlu sezóna - region, popsanému výše.

Nezbytnou součástí je pravidelný denní příjem pokud možno čirých tekutin, nikoli ledových. Optimální je pívoda nebo voda přemražená.

Je nutné se nepřejídat, jíst v klidu, pravidelně, a stravu žvýkat tak, aby se promísila se slinami. Dále je třeba dbát na to, aby byl jídelníček pestrý, aby obsahoval všechny složky. Jednostranná strava, byť jenom v tom, že výrazně dáváme přednost jedné chuti, je také zátěžová. Inu, nic nového pod sluncem!

V případě, že jsme již ohroženi rakovinným bujením nebo k němu dokonce již došlo, je nutné ke speciální úpravě stravy dodat tělu ještě účinné látky ve formě potravinových doplňků, jako je například:

•Miso - dlouho fermentovaná pasta z obilovin je neuvěřitelně účinná při zachycování a vylučování škodlivin z těla. Její kvalita byla potvrzena po 2. světové válce. Pouze pacienti z jedné nemocnice v Nagasaki, kteří byli léčeni pomocí makrobiotiky (užívá se při ní zvýšené množství Misa) neonemocněli nádorovými onemocněními ani několik let po výbuchu na rozdíl od ostatní populace zasažené radioaktivním zářením či spadem.

•Kyselina listová, vitamín B12 a B6, je nenahraditelná kombinace zabraňující tomu, aby se v těle nehromadil přebytek toxického homocysteinu, sirnaté aminokyseliny, která se účastní všech buněčných pochodů, kde se jedná o dodávání energie do buňky, dělení nových buněk a o tvorbu mezibuněčné hmoty.

Pokud v těle není dostatek výše uvedených působků, dochází ke změnám metabolické přeměny homocysteinu a k jeho přebytku. Tento stav spolu s rizikovými faktory, jako jsou kouření, vysoká hladina tuků v potravě, stres a podobně, je pravým původcem civilizačních chorob. Je nutné, a to celoživotně, dodávat do těla kyselinu listovou, vitamíny B6 a B12 v potravinových doplňcích.

Vzhledem k tomu, že téměř 40 % nádorových onemocnění vzniká příjmem nesprávné potravy, jsem přesvědčena, že tak výrazné omezení možností vzniku tohoto závažného onemocnění stojí za jisté nepohodlí při přechodu na jiný způsob stravování.

Autor: Barbara Dlouhá

 Prevence rakoviny
 /Současný rovněž převzatý názor z 26.01.2007/

 

Pro to, abychom se vyhnuli této obávané nemoci, můžeme sami udělat mnohem více, než náš lékař. Kořeny nádorových onemocnění nacházejí vědci v oslabené imunitě, toxickém vnitřním prostředí organismus, v působení toxických látek tzv. karcinogenů, ale také ve stresujícím životním stylu a psychice.

Co se týče stravování, rakovinu například potlačuje:
- zelenina, zejména syrová, nejvíce červená řepa, brokolice, dušená rajčata (betakaroten, vit C, minerály, lykopen)
- zelený čaj, mandle, naklíčená čočka, naklíčená soja mungo
- celozrný chléb, celozrná rýže, ovoce (vláknina)
- nejvíce pak kompletní syrová strava jako léčebný systém

Rakovinu podporuje:
- toxické látky v jídle, jako jsou konzervační přípravky, barviva, ochucovadla, chemikálie, těžké kovy
- uzeniny
- pečení a smažení potravin, kdy vznikají rakovinotvorné pyrolyzáty aminokyselin
- pečení masa na otevřeném ohni - vzniká rakovinotvorný 3,4 benzpyrén
- hormonální preparáty, hormony obsažené v mase
- nadměrná konzumace proteinů, masa a tuků s vysokým podílem nasycených mastných kyselin, což vede ke vzniku volných radikálů (ty ničí DNA, buňky tkání, podporují vznik srdečních onemocnění, rakoviny a dalších nemocí)

Zdravý životní styl a zdravé stravování v dnešní společenské situaci a vzhledem k nabídce obchodů a restaurací, vzhledem k vypěstovaným zvyklostem, je těžké dodržet. Určitou pomoc a kompenzaci prohřešků ve výživě představují právě přírodní výživové doplňky.

autor: Ing. Ilona ROZHOŇOVÁrakovinaa_m

Liga proti rakovině
08.11.2006

Prof. MUDr. Zdeněk Diensbier upozornil v médiích na nově připravený projekt, na jehož realizaci by se měla podílet odborná lékařská veřejnost a některé humanitární společnosti.

Liga proti rakovině rozšířila nabídku svých služeb zřízením Centra preventivní a následné onkologické péče, které se nachází v nemocnici sv. Alžběty (Praha 2. Na Slupi 6). Výhodou je především možnost hodinové konzultace s vyčleněnými odborníky, která je jinak v každodenní klinické praxi jen obtížně realizovatelná. Pacient, který má obavy, vztahující se k onkologickému onemocnění, se může objednat v dopoledních hodinách na tel: 221969311 linka 304. Lékaři působící v centru jsou nejen onkologickými experty, ale mají i velkou životní zkušenost, jsou tedy i dobrými psychology.
Pacient je na základě vyšetření a posouzení celkového stavu v případě potřeby nasměrován na další specializovaná pracoviště. 
Spoluúčast klienta na tomto preventivním vyšetření představuje 190 Kč.

autor: MUDr. Pavel ŠÁCHA

Názor lékařky
Zelené potraviny využívám v mé ordinaci již několik let jako prevenci a doplněk komplexní terapie u závažných zdravotních obtíží. Dá se říci , že jsou součástí každodenního výživového programu , který je utvářen vzhledem k individuelním zdravotním obtíží . 

Chci vás seznámit s jedním z několika pozitivních výsledků, který mně udělal v poslední době největší radost a přesvědčil mě opět o blahodárném účinku šťávy z Mladého ječmene a jednobuněčné řasy Chlorelly pyrenoidosy. Jedná se o pacientku 54 let , která přišla do mé ordinace v červnu 2006. Její zdravotní stav byl velmi vážný. Jednalo se o zhoubný nádor na vaječníku s metastázami a tekutinou/ascitem/ v dutině břišní a s vysokými hodnotami markerů /840/. Měla již velké bolesti břicha, teploty a operace již nebyla doporučena. Byla zahájena chemoterapie a současně komplexní léčba přírodní, homeopatická a dietetická . Tento program umožnil, že pacientka velmi dobře snášela chemoterapii. Ječmennou šťávu pila pacientka 3-4x denně 150-200ml a Chlorellu pyrenoidosu 20-30 tablet denně. Po 3měsících došlo k celkovému zlepšení a poklesu markerů na 46. Toto byl signál pro možnost operativního řešení, které velmi rychle zajistila spolupracující onkoložka. Operace byla provedena v druhé polovině měsíce září. Zásluhou komplexního léčebného programu a jejího disciplinovaného přístupu, se pacientka rychle zotavila, plnohodnotně žije a snáší onkologickou terapii. 

Byl to pro mne největší vánoční dárek a povzbuzení do nového roku 2007. Mohla bych popsat mnoho dalších úspěšných výsledků v léčbě různých zdravotních problémů u jednotlivců mužů, žen i dětí nesportovců i sportovců. Ale tento dnešní příběh mně v této době udělal největší radost, o kterou se s vámi chci podělit. 

MUDr. Miroslava Plchová - Centrum sportovní a preventivní medicíny Liberec

 

Zahraniční zkušenosti. Pro přesnost uvádíme, že jsou to zkušenosti s nikoliv ječnou, ale pšeničnou trávou a pochází z knihy Steva Meyerowitze - "Wheat grass, naturest finest medicine", kterému patří dík za dnes zatím nejsoubornější publicistické dílo o zelených potravinách. 

Rakovina prsu - Anne-Marie Bakerová, Ft. Meyers, Florida


Prvního března 1996 jsem podstoupila biopsii tenkou jehlou, která - když přišly výsledky - mi potvrdila rakovinu prsu. Doktor mi doporučil okamžitou radikální mastektomii a plný program chemoterapie a ozařování. Já jsem kvalifikovaná zdravotní sestra. Součástí mé práce je, že se neustále pohybuji mezi nemocnicemi a ordinacemi lékařů. Účinky rakoviny a důsledky léčby jsou mi tudíž dobře známy. Ale já jsem se s tím prostě nedokázala smířit, takže jsem šla proti nařízení doktorů. Mí kolegové z toho byli v šoku. Zaprvé se opravdu zajímali o mé zdraví a přemýšleli, jestli to mám v hlavě úplně v pořádku. Zadruhé nechápali, jak jsem mohla jít proti systému, ve kterém jsem pracovala. Někteří říkali, že se bojím o svůj vzhled, ale to s tím nemělo co dělat. Stokrát jsem viděla lidi procházet touto terapií a prostě v hloubi duše cítím, že to pro mě není to pravé. Nikdy bych nikoho od konvenční léčby neodrazovala, pokud by si ji sám zvolil. Respektuji volbu každého a mou prací je lidi v této volbě podporovat. Ale já osobně jsem se s tím nemohla smířit. Z filosofického hlediska je to špatný přístup - spolu s rakovinovými buňkami zničit i ty zdravé. Chci svůj imunitní systém posílit, ne jej oslabovat. Koneckonců, kdyby byl imunitní systém silný už na počátku, nevznikla by rakovina. Když jej zatížíme, bude boj ještě horší. Takže jsem byla doporučena k holistickému lékaři, který byl zároveň chiropraktikem s rozsáhlou praxí. Úzce se mnou spolupracoval při vytváření nutričního programu, který zahrnoval pšeničnou trávu, džusy ze syrové zeleniny, doplňky, cvičení a detoxifikaci. Pár měsíců jsem se této věci oddala opravdu intenzívně. Začala jsem na 30 - 60 mililitrech šťávy z travin denně a postupně jsem to dotáhla na 180 - 200 mililitrů (orálně). Hodně jsem se také čistila pomocí stravy, klystýrů a hydroterapie tračníku. Po každém výplachu mi terapeut zavedl 120 gramů pšeničné šťávy. Udržela jsem ji několik hodin a řekla bych, že se tak polovina vstřebala. Potom jsem si dávala denní klystýry a používala jsem 120 ml přípravku za pomocí stříkačky s baňkou. A samozřejmě jsem denně pila spousty džusů - minimálně 4 džusy po 230 - 400 mililitrech. Vyráběla jsem je ze všeho možného, ze spousty zelených výhonků, česneku, klíčků, hlavně z organické zeleniny, když byla ta možnost.Většina mých přátel jsou lékaři a zdravotní sestry a zpočátku mi říkali: "ty blázníš", ale teď už mlčí. Víte, od té doby jsem nebyla ani jednou nemocná. Ani jedinkrát! Mám nejlepší docházku z celé ordinace. Od té doby, co jsem začala s trávou, mám víc energie, než když jsem byla na střední škole roztleskávačkou! Je to samozřejmě otázka holistického přístupu. Velkou součástí je i cvičení a já hodně dělám jógu. Nyní žiji běžným životem, ale v trochu pomalejším tempu. Pracuji na plný úvazek a mám hodně běhání. Před šesti měsíci mi dělali testy a ty vyšly negativní. Po rakovině nikde ani stopy!V tom, co dělám, si hodně věřím. Myslím, že je důležité obklopit se lidmi, kteří vás kladně podporují. Jinak bojujete na dvou frontách - se světem kolem vás a se světem uvnitř. Nemusíte prostě pokoušet osud. Navíc se od lidí, kteří vás podporují, můžete hodně naučit. Každý, koho potkáte vás buď nakopne k oblakům, nebo skopne dolů. Máte šanci změnit svůj životní styl. Jsem ráda, že jsem dost pružná na to, abych vedla domácnost a vyráběla šťávu. Mé zdraví je důležitější než práce. Pokud nemáte možnost změnit okolnosti (životní styl), které vedou k potížím, potom je můžete odřezat, spálit nebo je otrávit, stejně se vrátí. Nemyslím si, že by na otázku rakoviny či zdraví existovala jediná odpověď. Je to nahromadění celé kupy různých terapií. Ale základem mé metody byla pšeničná tráva. Četla jsem, že buňky rakoviny zasahuje právě kyselina abscisická z pšeničné trávy. (Růstový hormon, který kontroluje růst a metabolismus.) Kdybych tak jen mohla propašovat odšťavovač do nemocnice a vyrábět džus svým pacientům! 

Rakovina močového měchýře - Dorothy Naylorová, Naples, Florida
Co k tomu mám říct, podle nich bych už teď měla být mrtvá. Můj měchýř byl úplně pokrytý nádory. Dnes testy MRI (magnetická rezonance) neukazují žádný. Ani jeden. Kolikrát mi měchýř řezali a léčili laserem a škrábali a smažili! Potom přišla chemoterapie, ozařování a všechny ty léky. Bylo to příšerné. Úplně mi to povrch měchýře spálilo. A během celé té doby, kdykoli jsem šla zpátky na vyšetření, vždycky se jeden nebo dva nádory objevily. MRI a sonogram vždycky znovu ukázaly rakovinu. Nádory mi vyndávali aspoň šestkrát. Doktor je vždycky oškrábal a vyřezal. A pak říká: "tohle nejde donekonečna, vyndejme ho." Chtěl mi odstranit močový měchýř. Operace. Pak bych měla trubičku a visel by ze mě sáček...příšerné. Ale tenkrát jsem neznala jinou možnost. Tak jsem šla na sál a těsně před tím, než ho vytáhli jsem na stole dostala infarkt. Nebyl moc silný, ale stačilo to, aby zastavili operaci. Ten infarkt mi zachránil život. Víte, lékař mně a mé rodině řekl, že nevydržím do srpna a už nenavštívím své děti. To bylo v dubnu. Nechtělo se mi umřít. V tom bodě jsem se rozhodla, že budu hledat jiné možnosti. Nenechala už bych je mi měchýř odstranit a ani jsem nechtěla další lasery a škrábání. Toho jsem už měla dost.S trávou jsem začala jen díky své dceři z Německa. Nikdo z rodiny o tom kromě ní nevěděl. Víte, já mám 13 dětí. S jejich pomocí jsem začala pít pšeničnou trávu každý den. Bylo to pro mne náboženství. Děti mi sehnali odšťavovač Green Juicer. Líbí se mi, ale čistění zabere spoustu času. Pak jsem začala pěstovat vlastní trávu, ale nezvládla jsem to. Bylo to příliš náročné. Nyní si ji kupuji v obchodě přímo na naší ulici. V jedné chvíli jsem užívala až 200 ml džusu denně. Ale potom už ji mé tělo nebylo schopno přijmout, takže teď jsem zpět na 170 ml. Část si dám ráno, část v poledne a další díl večer. Jsou to už 4 roky a od té doby jsem měla jeden jediný nádor, protože jsem byla na návštěvě u dcery a zapomněla jsem. Pšeničná tráva mi došla. Když jsem se vrátila domů, měla jsem nádor! Od té doby jsem se už nikdy od programu neodchýlila a ani se neobjevil žádný nádor. MRI a sono jsou čisté. Doktor mi říká: "Jen pokračujte dál." Je to milý doktor, ale je přísně konvenční. Můj měchýř už není problémem, teď se zabývám svým astmatem. Charles mne léčí ozónem. Přijímám jej uchem a během minuty se mi dostane do celého těla. Je to úžasné. Mé astma je hned mnohem lepší. V Německu je to úplná bomba. Tihle lidé z Optimum Institute jsou úžasní. Nedělají to pro peníze. Za ten ozón nic neúčtují. Musím si to sama nějak zdůvodňovat. Tady u nás se dějí úžasné věci. 

Rakovina tračníku, lymfatických žláz a jater - Gary Garrett, Gainesville, Florida
V červnu 1995 mi řekli, že mám obrovský nádor v tračníku. Můj onkolog dr. Wyshbaum mi sdělil, že mám pouze jednu možnost: okamžitou operaci a odstranění části tračníku. Radu jsem poslechl a podstoupil jsem operaci. Doktor mi řekl, že nádor měl přibližně velikost míčku na baseball a prorostl stěnou tračníku do přilehlé tkáně a rakovina metastázovala do šesti lymfatických uzlin a do jater. Prognóza nebyla moc dobrá. Očekávali další nádorovou aktivitu během jednoho roku. Chirurg mi důrazně doporučoval, ať co nejdříve podstoupím operaci jater a začnu s ozařováním lymfatického systému a s chemoterapií tračníku. Než jsem to vůbec mohl uvážit, začal jsem mít pooperační komplikace: rána se mi nezacelila. Po dobu 18 dnů mé hospitalizace a další měsíce doma jsem si třikrát denně musel nechávat ránu převazovat. Dokud by se mi rána nezacelila, nemohl jsem podstoupit žádnou toxickou chemoterapii ani ozařování. Po operaci jsem 12 dnů nemohl nic přijímat ústy, ani vodu ne, byl jsem na kapačkách. Někdy během tohoto období můj dobrý přítel zjistil, že jsem nemocný, ozval se mé ženě a nabídnul pomoc. Nějakou dobu podobně bojoval s rakovinou. Přečetl spoustu knih a také sám zkoumal. Získal cenné poznatky, o které se byl se mnou ochoten podělit. Znamenalo to změnu stravy a naučit se všechno o jakési pšeničné trávě. Jak už jsem se zmínil, má rána potřebovala převazovat třikrát denně. I za pomoci silných léků jako morfin bylo téměř k nevydržení, když mi sestry ránu tak často přebalovaly. Po 12 dnech na kapačkách jsem konečně mohl začít přijímat tekutiny ústy. Poprvé jsem zkusil pšeničnou trávu, když mi jí kamarád přinesl 180 mililitrů do nemocnice. Hned jsem ji vypil. Ničeho jsem si nevšimnul až do příštího dne, když mi ranní sestra přišla převázat ránu a já jsem to vydržel, protože už nebyla tak citlivá jako dříve. Pak se stala podivná věc - sestra sundala obvaz a oba jsme si všimnuli, že rána zezelenala. Zpočátku ji to vystrašilo, protože jsou vycvičeny sledovat změny na obvazech. Když je obvaz zelený, obvykle to znamená velmi vážnou infekci. Řekl jsem ovšem sestře o pšeničné trávě a ona si uvědomila, že změna barvy byla výsledkem působení chlorofylu. Představte si mé překvapení, když jeden den vypijete tmavě zelený surový chlorofyl, který projde celým systémem do krevního řečiště, najde si cestu k této vnější ráně, zmenší bolest a urychlí proces hojení. Jak ubíhal čas, mé domácí ošetřovatelky byly přímo ohromeny, jak rychle se mi rána hojí. A celou dobu měl obvaz na ráně zelenou barvu. Když jsem odcházel z nemocnice, byl jsem tak slabý, že jsem skoro nevyšel schody. Ale díky denním dávkám šťávy jsem se během několika málo týdnů byl schopen navrátit k plnému pracovnímu programu. A to v mém tračníku nebyla po nádoru ani stopa. 
Více najdete na http://dokumentarni.tv/zdravi/lecba-rakoviny-zevnitr-healing-cancer-from-inside-out

Proč prevence II ? - pokračování zde