Proces trávení

Rychlost trávení závisí na okolnostech a jednotlivci. Nicméně obecně lze říci, že syrové ovoce prochází žaludkem velice rychle, syrová zelenina s nízkých obsahem proteinu a zelenina s nízkým obsahem škrobu odchází ze žaludku také velice rychle a to téměř nezměněna. Zelenina obsahující hodně škrobu musí v žaludku setrvat déle kvůli náročnějšímu trávení. Bílkoviny potřebují ještě delší čas než opustí žaludek. Ovoce setrvává v žaludku okolo 30-60 min., zelenina s nízkým obsahem proteinu a zelenina s nízkým obsahem škrobu trochu déle, koncentrované škroby asi 2 hod. a koncentrované proteiny asi 4 hod. Některé potraviny setrvávají v žaludku déle než 5 až 6 hod. Některými případy je kombinace škrob-protein, např. luštěniny (včetně fazolí), obiloviny, vařené zelí a maso. 

 

Trávení probíhá nejvíce v žaludku a tenkém střevě. Trávení (především škrobu) začíná již v ústech, rozmělněním a prosliněním potravy. Toto je impulsem pro vyslání signálu pro uvolnění trávicích enzymů vhodných pro trávení právě přijaté potravy. Trávicí enzymy jsou přítomny ve slinách, žaludeční šťávě a v tenkém střevě.

Žlázy ve stěně žaludku produkují trávicí enzymy a šťávy různé síly a charakteru a to v závislosti na přijaté potravě. Trávicí šťávy mohou být více či méně husté, s rozdílnou sílou kyselosti či zásaditosti.

Po té co je potrava rozmělněna, prosliněna a spolknuta, začíná fáze žaludečního trávení. Role trávení potravy v žaludku je velice důležitá pro další procesy trávení potravy probíhající  v tenkém střevě. Káva, čaj a další toxické substance způsobují předčasný odchod tráveniny ze žaludku a proto není žaludeční trávení zcela dokončeno.

Důležité je, že trávení rozdílných potravin vyžaduje také trávicí šťávy rozdílného charakteru. Sacharidy vyžadují ke svému trávení šťávy s obsahem enzymů štěpících sacharidy, proteiny vyžadují enzymy štěpící proteiny atd. 

Trávení škrobu

Začíná v ústech za pomocí enzymu Ptyalinu, trávení pak pokračuje v žaludku. Ptyalin vyžaduje ke své práci spíše alkalické prostředí, je znehodnocován už jen slabou kyselinou, obsaženou např. v kyselém ovoci, octu, kávě či čaji. Nesprávná kombinace kyselé potraviny a škrobu pak může vyústit v následnou fermentaci potraviny ve střevě. Jestliže totiž vinou špatné kombinace potravin nemohou enzymy štěpící potravu správně fungovat, pak dochází k nedokonalému trávení a k rozkladu zbytků nestrávené potravy pomocí bakterií, výsledkem je pak buď fermentace či hnilobné procesy. Vedlejším produktem bakteriálního rozkladu jsou různé jedovaté produkty jako např. etanol, octová kyselina a další.  

Jednoduchá cesta jak se vyhnout těmto nežádoucím procesům je správná kombinace potravy. 

Trávení bílkovin

Začíná v žaludku. Bílkoviny vyžadují pro své trávení kyselé prostředí. Takové prostředí zajišťuje kyselina chlorovodíková, která je produkována žaludečními žlázami okamžitě po příchodu bílkoviny do žaludku. Kyselina chlorovodíková také aktivuje enzym pepsinogen. Tento proces okamžitě zastavuje trávení škrobů. Skoro každá potravina obsahuje protein, ovšem pokud mluvíme o bílkovině v rámci vhodné kombinace potravin, pak máme na mysli koncentrované proteiny jako ořechy, semena, sýr, maso. Trávení bílkovin v tenkém střevě již probíhá v mírně alkalickém prostředí za pomocí enzymu trypsinu. Přítomnost nestráveného škrobu v žaludku narušuje trávení bílkoviny. Když jíme škroby samostatně, pak náš žaludek produkuje jiné trávicí šťávy, než když jíme bílkoviny a proto by jsme tyto dvě potraviny neměli kombinovat v jednom jídle. 

Kombinované potraviny

Potraviny, které obsahují kombinaci škrobu a proteinu (luštěniny, obiloviny a další) nejsou pro trávení takovou zátěží, jako když jsou současně konzumovány potraviny s protikladnými nároky na trávení. Tělo je schopno přizpůsobit trávicí šťávy (sílu i načasování) požadavkům na trávení kombinovaných potravin. První odpovědí je sekrece téměř neutrální šťávy pro potřebu trávení škrobu. Jakmile je žaludeční trávení škrobu dokončeno (asi po 2 hod.), pak je započata produkce kyseliny chlorovodíkové pro trávení bílkoviny. Tyto dvě fáze neprobíhají současně. Sekrece je důkladně přizpůsobena (jak charakterem, tak i načasováním), tak aby bylo zajištěno správné trávení těchto kombinovaných potravin.

Tyto kombinované potraviny nejsou ideální, protože bývají často tepelně upravovány a tím se zhoršuje jejich stravitelnost. Nejsnáze se tráví tepelně neupravená potrava. 

Potraviny s rozličnými nároky na trávení

Jestliže jsou současně konzumovány potraviny, které mají rozdílné či dokonce opačné nároky na trávení, pak je důkladné přizpůsobení trávicích šťáv nárokům trávení nemožné. Konzumace bílkovin spolu se sacharidy (škroby nebo cukry) vede ke stejné situaci jako kombinace kyselých potravin a sacharidů (bakteriální rozklad), protože bílkoviny vyžadují pro své trávení kyselé prostředí. 

Arther Cason M.D., D.P.H., F.R.S.A. (London) provedl již před rokem 1945 studii, která prokázala, že současná konzumace bílkoviny a sacharidu zpomaluje a narušuje trávení. Testy, které provedl ukazují, že takováto kombinace potravin vázne v žaludku a zároveň se ve stolici objevují jak nestrávené zbytky sacharidu tak i bílkovin. Zatímco když jsou konzumovány samostatně pak k tomuto jevu nedochází.

Uvádí se, že ze všech škrobů by obzvláště brambory neměly být konzumovány s bílkovinou dohromady. 

 

 

 

Čerpáno ze serveru http://www.rawfoodexplained.com